Предмети

Распоред предмета по годинама студија за студијски програм првог нивоа студија, студијски програм: ЦИВИЛНА ЗАШТИТА И ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Р. Б. Наставни предмет
Назив ЕСПБ Укупан број часова
П. В. С.
ПРВА ГОДИНА
1 Политички систем 6 2 2 O
2 Социолошки основи безбедности 7 3 2 O
3 Економија 6 2 3 O
4 Енглески језик 1 8 3 3 O
5 Увод у право 6 2 2 O
6 Основи безбедности 9 4 4 О
7/8 Изборни предмети
*Студент бира 2 од 4 предмета:
Управљање људским ресурсима 9 2 2 И
Право локалне самоуправе 9 2 2 И
Француски језик 1 9 2 2 И
Руски језик 1 9 2 2 И
ДРУГА ГОДИНА
1 Безбедносна заштита животне и радне средине 9 3 4 O
2 Системи безбедности 7 3 3 O
3 Криминологија 7 3 2 O
4 Кривично право 5 2 2 O
5 Криминалистика 6 2 2 O
6 Цивилна заштита 8 3 3 О
7/8 Изборни предмети
*Студент бира 2 од 4 предмета:
Етичко морални основи безбедности 9 2 2 И
Безбедносна превентива 9 2 2 И
Безбедносни менаџмент 9 2 2 И
Енглески језик 2 9 2 2 И
ТРЕЋА ГОДИНА
1 Физичко техничко обезбеђење 8 3 3 O
2 Кризни менаџмент 7 3 2 O
3 Управно право 7 3 2 O
4 Кривично процесно право 7 2 2 O
5 Криминалистичко детективска оператива 7 3 3 O
6 Ванредне ситуације и безбедност 9 3 4 О
7 Корпоративна безбедност 7 3 4 O
8 Стручна пракса 3 O
9 Израда и одбрана завршног рада 5 O
Укупно ЕСПБ: 180